Björkskugga  2018 56 x 65 cm. Olja på duk.


Björkar 2018 56 x 65 cm. Olja på duk. Privatägd i Delsbo.

Jordfäst 70 x 55 cm. Olja på duk. Ägs av Sundsvalls kommun.

De oskyldigas fontän 2018 60 x 90 cm. Olja på duk. Ägs av Sundsvalls kommun.

Hållfast 2018 90 x 100 cm. Olja på duk. Privatägd i Sundsvall.

Hommage 2017 100 x 80 cm. Olja på duk.

Luft 2018 60 x 90 cm. Olja på duk.

Refuserad 2018 65 x 50 cm. Olja på duk.

Rummet 2018 110 x 180 cm. Olja på duk.

Prisma 2018 45 x 30 cm. Olja på duk.

Utan titel 2017 70 x 60 cm. Olja på duk. (foto: Kerstin Skjaervold) Ägs av Ljusdals kommun.

You may also like

Back to Top